Wczytuję dane...
Wypożyczalnia rowerów
Regulamin wypożyczalni rowerów Negra Sport

1. Wypożyczenie roweru powinno być poprzedzone rezerwacją danego modelu i rozmiaru w konkretnym terminie
*telefon na sklep 12 653-67-92 wew. 28
*sklep@negrasport.pl
*w siedzibie firmy NegraSport, ul Sobieskiego 44A, Myślenice
2. Brak rezerwacji nie daje gwarancji dostępności danego roweru w odpowiednim rozmiarze i modelu
3. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub osobiście w sklepie
4. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie
5. Rower może wypożyczyć osoba pełnoletnia, legitymująca się dowodem osobistym oraz drugim dokumentem (paszport lub prawo jazdy).
W przypadku braku drugiego dokumentu, który posłuży jako zastaw, obsługa sklepu ma prawo odmówić wypożyczenia roweru
6. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty wypożyczenia/ testowania, klient zakupi za cenę wyższą lub równą testowanego sprzętu to zostaną mu zwrócone koszty testowania za 1 dobę
7. Wydanie roweru na wynajem/ do testu poprzedza spisanie umowy najmu wraz z załączoną specyfikacją sprzętu
8. Rower wydawany klientowi ma wykonany przegląd techniczny
9. Zaleca się jazdę rowerem w kasku i z oświetleniem
10. W okresie wypożyczenia, rower może być naprawiany lub serwisowany jedynie w serwisie NegraSport
11. Wszelkie problemy techniczne muszą być niezwłocznie zgłoszone
12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w rowerze od momentu wypożyczenia do momentu oddania go w sklepie. 
Ewentualne koszty naprawy zostaną wycenione przez pracownika sklepu na podstawie cen ze sklepu NegraSport, a osoba wypożyczająca jest zobowiązana je pokryc
13. Wycena naprawy szkód przez pracownika jest ostateczna i nie podlega negocjacji
14. Klient wypożyczający rower, w związku z różnymi systemami zatrzaskowymi (np.spd) chcąc skorzystać z tego systemu, musi być zaopatrzony we własne buty. 
W przeciwnym razie w rowerze zostaną zamontowane standardowe pedały.
15. Firma Negra Sport zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia roweru bez podania przyczyny odmowy
16. Rowery wypożyczane w naszym sklepie nie mogą być wykorzystywane do startów we wszelkiego rodzaju zawodach (maratony, puchary, memoriały)
17. Klient wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy NegraSport z tytułu wypadków, poniesionych szków i obrażeń powstałych w wyniku testowania/ wypożyczania sprzętu.
18. Do wszystkich spraw nie ujętych w regulaminie i umowie użyczenia stosuje się przepisy Prawa o Ruchu Drogowym i Kodeksu Cywilnego
19. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z powyższym regulaminem będą rozpatrywane w Sądzie właściwym dla siedziby firmy
Inne
1. Każdy wypożyczany rower posiada lokalizator GPS

ekfwepfkask;aks;k;SD

SFMAFKADL;F,LSA

KSFKLAJLFKJLADSJFLA