Wczytuję dane...
Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania usług w serwisie rowerowym prowadzonym przez Serwis Negra Sport pod adresem: Myślenice, ul. Sobieskiego 44a.

 

1. Niniejszy regulamin określa sposób działania serwisu Negra Sport, nazywanym w dalszej części regulaminu „Serwisem”.

2. Ceny usług serwisowych nie obejmują w swojej wysokości cen części, które Serwis zużyje celem dokonania napraw.

3. Ceny usług serwisowych są ogólnodostępne dla klientów Serwisu.

4. Cena podana przez Serwis przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu stanowi wstępny koszt naprawy, który w trakcie wykonywania prac przez Serwis może ulec zmianom. Przy większych zmianach klient będzie informowany.

5. Jako całkowity koszt naprawy poczytywać należy cenę usługi serwisowej oraz cenę części, które Serwis wykorzystał celem realizacji napraw.

6. W przypadku niewielkiego wzrostu wstępnego kosztu naprawy klient nie zostanie o tym poinformowany przez Serwis. O wszelkich dokonanych pracach Serwis poinformuje na życzenie klienta przy odbiorze roweru lub nart/deski snowboardowej.

7. Jako niewielką zmianę ceny należy poczytywać jej wzrost o 30 złotych.

8. W przypadku znacznego wzrostu wstępnego kosztu naprawy klient zostanie telefonicznie poinformowany o zaistniałym fakcie. Telefoniczne wyrażenie zgody jest wiążące dla obu stron.

9. W przypadku rezygnacji z dalszych usług serwisowych, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dotychczasowe wykonane naprawy oraz za zużyte w tym celu części. Opłata jest uiszczana przed zwrotem roweru.

10. Po zakończeniu napraw bądź w przypadku rezygnacji z dalszych usług serwisowania, klient zobowiązany jest do odebrania zostawionego sprzętu w terminie 1 miesiąca. Za nieodebranie w wyznaczonym terminie może zostać naliczona opłata.

11. W przypadku bardziej złożonych napraw, które mogą wymagać części nie posiadanych w miejscu świadczenia usługi przez Serwis, klient zostanie o nich poinformowany i zostanie wyznaczony późniejszy termin odbioru serwisowanego sprzętu.

12. W przypadku napraw, przy których określenie terminu realizacji będzie utrudnione, klient o zakończeniu napraw zostanie poinformowany telefonicznie.

13. W przypadku zwłoki powstałej z winy Serwisu, klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie.

14. Potwierdzeniem zlecenia jest „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu” sporządzone w dwóch jednolitych egzemplarzach. Pozostawienie roweru na serwis przez klienta oznacza akceptację powyższego regulaminu.

15. W sytuacji, w której sprzęt jest bardzo zabrudzony, lub zniszczony serwis może nie przyjąć sprzętu lub naliczyć dodatkową opłatę 20zł za czyszczenie.

16. Gwarancja na usługę udzielana jest na 14 dni od momentu odebrania sprzętu.

17. Serwis nie odpowiada za uszkodzenia powstałe z winy użytkownika.

18. Serwis dokonuje napraw zawartych w „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu” która jest sporządzona w dwóch jednolitych egzemplarzach - dla klienta oraz serwisu. Naprawy nie opisane w tym dokumencie nie zostaną wykonane.

19. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.